Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PĂCATUL   Sfântul Nicolae Cabasila

Păcatul are două feţe şi el pune stăpânire pe amândouă: una constă în fapte, cealaltă în obişnuinţă. Fapta păcătoasă nu durează mult, ci se termină de îndată ce a fost săvârşiră. Întocmai ca o săgeată, care după ce a străpuns, trece dincolo, bineînţeles lăsând în urmă o rană în cei păcătoşi, ca o mărturie a răutăţii şi a stricăciunii şi ...

RAZELE VIEŢII   Sfântul Nicolae Cabasila

Prin lucrarea Sfintelor Taine, Soarele Dreptăţii intră, ca printr-o mare deschizătură a firii, în această lume întunecată şi omoară tot ce-i pieritor în ea, împrăştiind peste tot duh de viaţă nemuritoare, căci Lumina lumii biruieşte lumea, după cuvintele Lui: „Eu am biruit lumea”, vrând adică să spună prin aceasta că trupul muritor şi stricăcios se face vrednic de o viaţă ...

TAINA NEGRĂITEI IUBIRI DE OAMENI   Sfântul Nicolae Cabasila

Poate că cineva s-ar mira că Dumnezeu ne-a lăsat să avem parte mai mare la suferinţele şi la moartea Lui. Se vede că a vrut să lupte el singur, dar când a fost vorba de cununa biruinţei, îndată ne-a făcut şi pe noi părtaşi la ea. Aici e taina nespusei iubiri de oameni a Fiului lui Dumnezeu, iubire care covârşeşte ...

UNIREA CU DUMNEZEU   Sfântul Nicolae Cabasila

Pe cât este de negrăită bunătatea lui Dumnezeu faţă de noi şi cu cât covârşeşte dragostea Lui faţă de oameni, încât amuţeşte şi limba a mai grăi „pacea lui Dumnezeu care covârşeşte toată mintea” – tot pe atâta de neîntrecută şi neajunsă este şi unirea duhovnicească a credincioşilor cu Dumnezeu, încât mintea nu poate născoci nimic ca să se poată ...

VA SĂ ZICĂ AŞA STAU LUCRURILE   Sfântul Nicolae Cabasila

Pe toţi din toate părţile ne-adună Domnul spre El şi nu rabdă să ne depărtăm nici cu gândul de la El, necum să mai îndrăgim pe altcineva decât pe El. Ori încotro ne-am îndrepta dorinţele, El ne întâmpină şi ne împlineşte; ori într-o parte, ori într-alta, ori de intrăm, ori de ieşim, tot în mâna Lui cădem. „De mă voi ...

VIAŢA BIRUITOARE   Sfântul Nicolae Cabasila

Viaţa pe care ne-a adus-o Domnul, ne-a fost dată prin Sfintele Taine, cu ajutorul cărora noi ne facem părtaşi cu El prin moarte şi suferim împreună cu el, căci şi moartea numai aşa o putem înlătura. Pentru că, fără a ne fi botezat cu apă şi cu Duh Sfânt, nu putem intra în viaţă, iar fără a mânca Trupul Fiului ...

VIAŢA ÎN HRISTOS   Sfântul Nicolae Cabasila

În ce priveşte viaţa noastră viitoare, ne va fi dat să o trăim ca nişte dumnezei în jurul marelui Dumnezeu, să devenim moşteni la aceleaşi bunuri ca şi El şi chiar să ajungem să stăpânim împărăţia Lui – bineînţeles, dacă nu cumva ne vom orbi de bunăvoie în restul vieţii pământeşti şi dacă nu vom spinteca cu mâinile proprii haina ...

VIAŢA ÎNFLORITOARE   Sfântul Nicolae Cabasila

Botezul este cel care ne dă însăşi fiinţa şi trăirea noastră întru Hristos, căci până nu primesc această taină, oamenii sunt morţi şi plini de stricăciune şi abia prin ea păşesc la viaţă. La rândul ei, Ungerea cu Sfântul Mir desăvârşeşte pe noul născut la viaţa Duhului, întărindu-i puterile de care are lipsă aici pe pământ. Iar Dumnezeiasca Împărtăşanie susţine această viaţă, ...