Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

UNSE CU MIERE   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Începutul lepădării de Dumnezeu în om este depărtarea lui de smerenie – iar pe cel părăsit de Dumnezeu îl apasă, ca pe Saul, duhul cel viclean. Cursele vrăjmaşului sunt unse cu miere; cel ce s-a lăsat atras de dulceaţa mierii se încurcă în curse şi se umple de toată amărăciunea. Iubeşte smerenia, şi niciodată nu vei cădea în cursele diavolului, pentru ...

UŞA MILOSTIVIRII   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Tu, Preabunule, îmi aduci aminte de moarte şi de muncile cele veşnice şi mă tragi la viaţă, ca să mă mântuieşti – iar eu întotdeauna mă abat de la aceste gânduri mântuitoare şi le gonesc, fiind prins cu cele ce nu îmi aduc folos. Drept aceea, nu am nici o îndreptăţire în faţa Ta. În uşa milostivirii Tale bat, Doamne: fă-o ...

VALURILE TURBATE   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Lumea este cu mult mai învolburată decât valurile turbate, şi păcatele o tulbură mai rău decât tulbură vântul marea. Uneori, când vânturile se ascund în tainiţele lor, apele mării sunt liniştite, însă în lume se tulbură necontenit valurile poftelor şi vântul înşelăciunii suflă în uşile judecătorilor ei. Aproape e însă ziua în care ea se va potoli... Fericit cel care ...

VENIŢI SĂ NE AMINTIM!   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Veniţi să ne amintim cum vor lumina Drepţii ca soarele şi cum se vor arăta păcătoşii asemenea funinginii de pe oală – şi, cu frângere de inimă, să râvnim faptele cele bune. Veniţi să ne întărim în frica de Dumnezeu, ca să ne învrednicim de bunătăţile cele veşnice. Veniţi să cădem la Dumnezeu cu inimă înfrântă şi smerită, fiindcă El este Bun ...

VERGILE PEDEPSELOR   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Tu nu Te tulburi când Te superi şi nu Te mânii când pedepseşti. Dacă Te-ai mânia când pedepseşti, lumea nu Ţi-ar putea îndura mânia. Loviturile Tale sunt pline de dragoste; pedeapsa Ta arde cu focul îndurărilor Tale; Iubitor fiind, nu urmăreşti decât binele chiar şi atunci când baţi. Vergile pedepselor Tale sunt tăiate din pomul milostivirii Tale: când se ating de cineva, ...

VIAŢA LA ŢARĂ   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Viaţa la ţară are mult adevăr. Viaţa oraşelor, şi mai ales a capitalelor, este departe de adevăr: toţi fac pe comedianţii. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

VREMEA SERII   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Cine nu se va închina Ţie, Care Te îngrijeşti cu atâta dragoste de noi, oamenii? Tu scoţi stelele şi pleci vremea spre înserare, ce pune capăt ostenelilor celor ce toată ziua au lucrat până la istovire. Vine seara şi-i odihneşte pe cei ce s-au ostenit luptându-se cu foamea şi cu setea. Vine vremea serii, bucurând lumea şi truditorii acesteia. Bine este cuvântată ...

ZIDUL   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Păcatele mele sunt zid între mine şi bunătatea Ta. Strică zidul acesta, ca să mă pot apropia de bunătatea Ta, varsă asupra mea dragostea Ta şi trage-mă la înălţimea Ta. Zidul păcatelor mele e însă dărâmat de lacrimi şi de frângerea inimii; drept aceea, dăruieşte-mi în toate zilele vieţii mele să-mi plâng păcatele cu osârdie şi să culeg roade care îmi ...

ZILELE ŞI CEASURILE   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Zilele şi ceasurile, ca nişte hoţi şi furi, te jefuiesc şi te pradă; firul vieţii tale se rupe şi se scurtează fără încetare. Zilele îngroapă viaţa ta, ceasurile o pun în mormânt; împreună cu zilele şi cu ceasurile piere pe pământ şi viaţa ta. Viaţa pe care o trăieşti astăzi fuge şi zboară odată cu sfârşitul acestei zile, căci fiecare zi ...