Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TINTINNABULI   Compozitorul Arvo Pärt

Tintinnabuli este un spaţiu în care pătrund uneori când caut răspunsuri, în viaţa mea, în muzica mea, în munca mea. În perioadele dificile am impresia clară că tot ceea ce înconjoară un lucru e neînsemnat. Bogăţia şi diversitatea nu fac decât să creeze în mine împrăştiere, iar eu am trebuinţă să caut unitatea. Ce e această unitate şi cum pot ...

TITIREZUL   Sfântul Vasile cel Mare

„Să răsară pământul” (Facerea 1, 11) – această mică poruncă s-a prefăcut îndată într-o puternică lege a naturii şi într-o raţiune măiastră. Porunca aceasta a săvârşit miile şi miile de însuşiri ale plantelor şi ale arborilor mai iute decât un gând de-al nostru. Pământul are în el şi acum această poruncă şi-l sileşte, în fiecare anotimp al anului, să dea ...

TOATĂ SUFLAREA PĂMÂNTULUI   Sfântul Ioan din Kronstadt

Toată suflarea pământului răsuflă, adică nu poate trăi fără aer. Toate făpturile raţionale şi libere trăiesc prin Duhul Sfânt ca şi cum ar respira aerul, nu pot rămâne în viaţă fără El. „Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază” (Antifon utrenie, glas 4). Nu uitaţi că Duhul Sfânt se află faţă de sufletul vostru în aceeaşi relaţie ca şi trupul faţă ...

TOT SAU NIMIC   Sfântul Ioan din Kronstadt

Spune-ţi în inimă, din toată… inima: „Domnul înseamnă pentru mine totul; eu singur sunt un nimeni, neputincios, nimic nu pot face”. „Fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5) – spune Însuşi Domnul – „Eu fiind Acela ce poate face totul şi cu prisosinţă pentru voi”. Convinge-te că este aşa în fiecare minut al vieţii în inima ta şi ...

TRANDAFIRUL FĂRĂ SPINI   Sfântul Vasile cel Mare

După ce Dumnezeu a poruncit: „Să răsară pământul iarbă”, a zis: „Şi pom roditor, care să facă rod, căruia sămânţa lui în el după fel şi asemănare pe pământ” (Facerea 1, 11). La acest cuvânt, toate pădurile s-au îndesit, toţi arborii s-au ridicat iute în sus, cei care în chip firesc se ridică la mare înălţime: brazii, cedrii, chiparoşii, pinii; toate ...

TRANSPARENŢA   Sfântul Ioan din Kronstadt

Razele soarelui străbat aerul transparent care se contopesc, ca să spunem aşa, cu lumina, deşi aceasta, ca un element subtil ce este, poate oricând să îl părăsească. Apa de izvor, cristalul, sticla sunt de asemenea străbătute de lumini şi se fac una cu ea. Numeroase corpuri capabile să reflecte sau să refracte lumina sunt scăldate sau strălucesc de lumina soarelui, ...

TRATAMENTUL MEDICAL   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi că un om bolnav, care doreşte să se vindece, se dă întru totul voii doctorului său şi ţine rânduiala întocmită de acesta, pentru ca leacurile să lucreze fără de oprelişti. Noi toţi suntem din fire betegi duhovniceşte sau mai rău decât atât: fiind răniţi de moarte de tâlharul diavol, stăm vătămaţi în drumul lumii acesteia şi nicidecum nu ne ...

TRECEREA EUHARISTICĂ   Sfântul Sofronie Saharov

Întreaga Euharistie constă într-o „pomenire” – înţeleasă nu în sensul obişnuit, ca o reamintire doar, ci ca o intrare existenţială în lumea lui Hristos, în dimensiunile sale divine şi umane. Paştile noastre, şi prin urmare şi Euharistia noastră, sunt o trecere de pe pământ la cer, de la moartea în păcat spre veşnicia sfântă a Tatălui. + + + + + ...

TRECEREA ÎN VEŞNICIE   Arhiepiscopul Iustinian Chira

Moartea e, şi pentru creştin, un amurg încărcat de melancolie. Despărţirea de lumea aceasta e grea. Şi soarele când apune se uită parcă înapoi, spre plaiurile pe care le-a luminat o zi întreagă şi care se acoperă de umbră. Dar aşa cum soarele răsare în altă lume, la fel şi creştinul, prin Învierea din morţi a lui Iisus Hristos, a ...

TRENUL RAPID   Mitropolitul Hierotheos Vlachos

Atunci când cineva se roagă nu trebuie să fie atent la nimic. Nici la căldura care se naşte în inima lui. Numai să găsească pocăinţa cea adâncă, să simtă că este departe de Dumnezeu, să se asemene unui tren care aleargă neîncetat către destinaţia lui cu viteză mare. + + + + + + + + + + + + + ...