Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MIROSUL URÂT

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Când simţim în aer un miros neplăcut sau nesănătos, căutăm să părăsim îndată acel mediu viciat sau să facem ceva spre a-l aerisi, ca să se împrăştie emanaţiile nocive. Asemenea când îţi simţi inima cuprinsă de tulburare sau strâmtorată în vreun fel, caută să te eliberezi îndată de acea senzaţie vătămătoare, care ar putea să provină de la o patimă, cunoscând că acestea vin din beznele iadului. În multe privinţe viaţa sufletească şi viaţa trupească se aseamănă între ele, simţul duhovnicesc al unui creştin înţelept fiind tot atât de dezvoltat pe cât îi sunt unui om „trupesc” simţurile trupeşti. Ar fi ridicol să ne cultivăm doar simţurile trupeşti, neglijându-le pe cele duhovniceşti. Simţul duhovnicesc sau sensibilitatea duhovnicească sălăşluieşte în inima omului, trebuie însă să-l cultivăm în tot chipul şi să îl curăţim, astfel încât să se poată îndepărta de cea mai mică miasmă de păcat şi de patimi, ferindu-se neîntârziat de ele. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 483.