Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

NEMURIREA SUFLETULUI

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Nemurirea sufletului este piatra de temelie pe care se zidesc conservarea, dezvoltarea şi propăşirea omului; este legătura ce uneşte societăţile, instrumentul care stimulează dezvoltarea, mijlocul prin care omul progresează şi se desăvârşeşte; suprimarea ideii de nemurire a omului ar însemna distrugerea tuturor şi nimicirea umanităţii. Dacă umanitatea există, există şi progresează prin nemurirea sufletului; anularea nemuririi omului ar desfiinţa perfecţiunea dreptăţii dumnezeieşti, fiindcă acest lucru ar însemna că omul a fost plăsmuit spre nimicire, ceea ce ar fi contrar trăsăturilor idiomatice dumnezeieşti. Dumnezeu, ca un Atotbun, l-a creat pe om ca să-l facă părtaş bunătăţii şi fericirii Sale, fapt pentru care l-a creat după chipul şi asemănarea Sa şi l-a înzestrat cu suflet raţional şi nemuritor.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 213.