Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ROADELE DĂTĂTOARE-DE-VIAŢĂ

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 1 iulie 2013

„După roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7, 16). După roadele dulci, dătătoare-de-viaţă şi fericire ale Sfintei Liturghii, ale Preacuratelor Taine ale Trupului şi Sângelui Domnului vei cunoaşte că Liturghia este de la Domnul şi că ea ne umple de Duh dumnezeiesc şi că acest Duh Preasfânt, dătător-de-viaţă respiră în toate rugăciunile şi în toate rânduielile sfintelor acte liturgice. Liturghia mi se pare asemenea unui pom minunat, plin de viaţă. Cu frunze viguroase! Cu roade bogate! Şi frunzele sunt spre vindecare, nu numai roadele! Oare cine nu s-a ales cu bogat folos duhovnicesc, cu pace şi cu dulceaţă în suflet, fie şi numai de la o singură participare evlavioasă la dumnezeiasca Liturghie? Roade bune nu dă decât pomul sănătos. Aşa e legea firii. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 181.