Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TAINA FERICIRII

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 17 mai 2018

Fericit va fi cel ce va gusta din Cina cea de taină în Împărăţia Ta; dar Tu încă de pe acum, de pe pământ, împărtăşitu-m-ai dintru această fericire. De-atâtea ori, cu dreapta cea Dumnezeiască, pusu-mi-ai înainte Sângele şi Trupul Tău, şi eu, cel de păcate covârşit, primind acele Daruri Sfinte, simţeam a Ta iubire ce-i de negrăit şi mai presus de orice înălţime-a firii.

Slavă Ţie pentru puterea harului cea de nepătruns cu mintea şi de viaţă dătătoare;

Slavă Ţie, Celui Ce-ai temeluit Biserica Ta ca adăpostire tihnită pentru această lume istovită.

Slavă Ţie, Celui Ce ne naşti din nou prin apele Botezului cele de viaţă făcătoare;

Slavă Ţie pentru că celor ce se pocăiesc Tu le întorci a crinilor neprihănită curăţie.

Slavă Ţie, Celui Ce eşti nesecată adâncime a iertării;

Slavă Ţie pentru potirul vieţii, pentru pâinea bucuriei celei dintru veşnicie.

Slavă Ţie, Celui Ce ne-ai suit pe noi la Ceruri;

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 135-136.