Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TRANSPARENŢA

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Razele soarelui străbat aerul transparent care se contopesc, ca să spunem aşa, cu lumina, deşi aceasta, ca un element subtil ce este, poate oricând să îl părăsească. Apa de izvor, cristalul, sticla sunt de asemenea străbătute de lumini şi se fac una cu ea. Numeroase corpuri capabile să reflecte sau să refracte lumina sunt scăldate sau strălucesc de lumina soarelui, sau a unei surse de lumină, primesc şi căldură de la ea. La odăjdiile cusute cu fire de aur sau de argint, în fiecare sclipire străluceşte lumina soarelui. Exact la fel şi aleşii neamului omenesc, sufletele drepţilor, devin penetrabile Luminii Dumnezeului Raţiunii, strălucesc de lumina Lui, se dizolvă în ea. Întocmai şi fiecare părticică din Sfintele şi Dătătoarele-de-viaţă Taine, prefăcute în Trupul şi Sângele Stăpânului Însuşi este, toată, numai lumină, strălucire, căldură, viaţă. Nici cea mai măruntă particulă nu rămâne neprefăcută în lumina şi viaţa Dumnezeirii. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 441.