Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TRATAMENTUL MEDICAL

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 19 iunie 2013

Vezi că un om bolnav, care doreşte să se vindece, se dă întru totul voii doctorului său şi ţine rânduiala întocmită de acesta, pentru ca leacurile să lucreze fără de oprelişti. Noi toţi suntem din fire betegi duhovniceşte sau mai rău decât atât: fiind răniţi de moarte de tâlharul diavol, stăm vătămaţi în drumul lumii acesteia şi nicidecum nu ne putem ajuta pe noi înşine, aşa cum ni se arată în pilda samarineanului milostiv, care l-a îngrijit pe cel căzut între tâlhari (Luca 10, 30-35). Dacă voim să ne vindecăm de vătămările păcătoşeniei, trebuie să ne lăsăm în voia lui Iisus Hristos – Acel Samarinean Care nu din Samaria a venit, ci dintru Maria Fecioara de Dumnezeu Născătoarea –, ca să facă El cu noi precum voieşte, fiind de trebuinţă să păzim rânduiala şi legile Lui care sunt scrise în Evanghelie, deşi trupului nostru acestea i se par a fi prea anevoioase. Cei bolnavi iau de bune şi le rabdă pe toate cele rânduite de doctori, de vreme ce vor să se tămăduiască. Asemenea şi noi trebuie să îndurăm tot ce voieşte şi ne porunceşte Tămăduitorul nostru, Hristos, şi să le primim pe acestea ca pe darul cel bun, căci altfel tămăduirea Lui mântuitoare nu ne va folosi cu nimic, aşa precum pe cel beteag nu-l va întrema lucrarea leacurilor, dacă acestea nu sunt luate după rânduiala lăsată de doctor, ba chiar mai mult va creşte neputinţa lui. Greu îi este trupului nostru să lepede iubirea de sine şi să urmeze voia lui Hristos, însă lucrarea vindecării şi a mântuirii noastre ne cere să le facem pe acestea negreşit. De aici înţelegem că nu au o adevărată întoarcere şi pocăinţă cei ce nu vor să se lase de iubirea de sine, de îndărătnicie, de setea de slavă şi de alte plăceri trupeşti, rămânând astfel betegi duhovniceşte şi netămăduiţi, cu toate că mântuitoarea tămăduire a lui Hristos este lăsată pentru toţi.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 119.