Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TRUP ŞI SUFLET

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Minunata armonie care domneşte în creaţie şi se arată neîndoielnic în toate, în acest uimitor mecanism de conservare a toate câte există, care revelează înţelepciunea desăvârşită a Atotînţeleptului Creator, prin care toate sunt împreună-legate, susţinute şi perpetuate, care a creat ochiul pentru a primi înlăuntrul său soarele, urechea pentru a primi tunetele răsunătoare răsfrânte printre nori, nările pentru a filtra aerul inspirat şi pentru a deosebi mirosurile de tot felul, care a făcut celelalte simţuri în acord cu menirea lor, şi trupul în armonie cu mediul natural care-l înconjoară, şi puterea sa motorie proporţională cu puterea de mişcare a planetelor de pe tăria cerească, [care a făcut] şi animalele pentru plante, cărora le-a asigurat perpetuarea spre folosul animalelor; în acest mecanism care reduce distanţele dintre corpurile cereşti şi, raportat la relaţiile dintre ele, le aseamănă cu o floricică; care le ţine pe toate în rânduială şi la locul lor; care încă dinainte de a se fi statornicit universul a stabilit acordul şi relaţia dintre acestea, păstrând în toate armonia; [în acest mecanism] s-a pus temeiul comuniunii reciproce dintre suflet şi trup, care le uneşte într-o armonie desăvârşită, cu scopul ca omul să ajungă să-şi împlinească menirea pe pământ.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 26-27.