Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TRUPUL OMENESC

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Trupul omului se prezintă ca un sistem care trădează asemănări cu celelalte vieţuitoare ale regnului animal, dacă e cercetat din perspectiva elementelor care-l alcătuiesc, a dezvoltării şi evoluţiei sale, însă diferă de acestea într-o mare măsură, dacă e cercetat din perspectiva firii sale, pentru că, în timp ce corpurile tuturor animalelor sunt în armonie cu firea lor, numai trupul omului pare a fi plăsmuit pentru o altă lume, pentru un alt loc în care ar trebui să se sălăşluiască.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 24.