Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

SIMPLITATEA   Sfântul Ioan din Kronstadt

Când te rogi, caută să fii asemenea unui prunc care începe să gângurească, iar duhul tău să fie una cu cel al rugăciunii pe care o spui. Socoteşte-te pe tine ca pe un nimic, ia rugăciunea ca pe un dar al lui Dumnezeu. Renunţă cu desăvârşire la cunoştinţa cea după trup, nu ţine seama de ea, fiindcă „semeţeşte” (1 Corinteni ...

SIMPLITATEA COPILĂREASCĂ   Sfântul Ioan din Kronstadt

Străduieşte-te să ajungi la simplitatea copilărească în purtarea cu oamenii şi în rugăciunea către Dumnezeu. Simplitatea e cel mai mare bine şi vrednicie a omului. Dumnezeu este cu desăvârşire simplu, fiindcă este cu desăvârşire duhovnicesc, cu desăvârşire bun. Fie ca nici sufletul tău să nu se împartă între bine şi rău. + + + + + + + + + + ...

SINGURĂTATEA   Arhiepiscopul Iustinian Chira

„Nu vă voi lăsa singuri” – zice Domnul. Ce cuvânt mare şi sfânt, mai ales în timpurile noastre, când nenumăraţi oameni se simt singuri, se plâng de singurătate; sunt în mijlocul mulţimii, dar se simt singuri; sunt printre prieteni mulţi, însă de multe ori se simt singuri. Un om care-l are pe Dumnezeu niciodată nu este singur. Singurătatea nu-l omoară ...

STROPUL DE APĂ VIE   Sfântul Ioan din Kronstadt

Când te rogi, socoteşte că toată făptura nu înseamnă nimic înaintea lui Dumnezeu. Iar pe Acela vezi-L prezent pretutindeni, în tot ce există, asemenea unui strop de apă vie, dând viaţă şi mişcare la toate. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

TAINA APROPIERII DE DUMNEZEU   Sfântul Ioan din Kronstadt

Când un om rău vine cu o rugăminte la un om bun, blând şi smerit, pentru mai bună reuşită încearcă să se asemene acestuia. Aşa şi creştinul, purcezând a se ruga Domnului sau Maicii Lui celei Preacurate sau Îngerilor sau Sfinţilor, trebuie, pentru ca rugăciunea lui să aibă spor, să se asemene după putinţă Domnului Însuşi, ori Preacuratei Maicii Lui, ...

TĂMÂIA   Sfântul Ioan din Kronstadt

Tămâia în biserică este un semn material al sfinţeniei fiinţei lui Dumnezeu şi a sfinţilor Lui, precum şi un mod de a ne aduce aminte că şi noi trebuie să vieţuim în sfinţenie. Sfinţenia e o însuşire veşnică a lui Dumnezeu şi a sfinţilor Săi după harul şi după darul Lui. Sfinţenia trebuie să fie întotdeauna şi o însuşire a ...

TELECOMUNICAŢII   Sfântul Ioan din Kronstadt

Aşa cum putem comunica rapid cu persoane aflate la mare distanţă, cu ajutorul telegrafului, aşijderea, prin credinţă vie, ca printr-un altfel de telegraf, putem intra îndată în relaţie cu Dumnezeu, cu îngerii, cu sfinţii. Aşa cum ne bizuim pe rapiditatea şi pe eficienţa curentului electric, trebuie să ne bizuim întru totul şi pe rapiditatea şi eficienţa rugăciunii. Trimite-ţi prin telegraful ...

TEMPERATURA RIDICATĂ   Sfântul Ioan din Kronstadt

Când te rogi Domnului, Maicii lui Dumnezeu, sfinţilor, să nu uiţi niciodată că Domnul dă după inima celui ce cere („Dea ţie Domnul, după inima ta” – Psalmul 19, 4). După cum îţi este inima, aşa îţi va fi darul. Dacă te rogi sincer, cu credinţă, nefăţarnic, din toată inima, atunci ţi se va da dar de la Dumnezeu pe ...

TOT SAU NIMIC   Sfântul Ioan din Kronstadt

Spune-ţi în inimă, din toată… inima: „Domnul înseamnă pentru mine totul; eu singur sunt un nimeni, neputincios, nimic nu pot face”. „Fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5) – spune Însuşi Domnul – „Eu fiind Acela ce poate face totul şi cu prisosinţă pentru voi”. Convinge-te că este aşa în fiecare minut al vieţii în inima ta şi ...

TRENUL RAPID   Mitropolitul Hierotheos Vlachos

Atunci când cineva se roagă nu trebuie să fie atent la nimic. Nici la căldura care se naşte în inima lui. Numai să găsească pocăinţa cea adâncă, să simtă că este departe de Dumnezeu, să se asemene unui tren care aleargă neîncetat către destinaţia lui cu viteză mare. + + + + + + + + + + + + + ...