Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

BUNĂTĂŢILE TRUPULUI ŞI ALE SUFLETULUI

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Bună este lumina soarelui, a lunii şi a stelelor, dar este un bun material, care luminează trupul. Bun este aerul, dar este un bun material care însufleţeşte trupul. Bună este pâinea şi orice mâncare, dar sunt bunuri materiale care întăresc trupul. Bună este băutura, dar este un bun material care mângâie trupul. Bună este apa, dar este un bun material care spală trupul şi-l răcoreşte. Bună este casa, dar este un bun material care adăposteşte trupul. Bun este focul, dar este un bun material care încălzeşte trupul. Bună este îmbrăcămintea, dar este un bun material care acoperă trupul. Bune sunt roadele pomilor şi iarba, dar sunt bunuri materiale pe care trupul le gustă. Bună este mierea, dar este un bun firesc, ce îndulceşte trupul, ş.a.m.d.

Altceva odihneşte şi împlineşte sufletul. Există viaţă, care însufleţeşte sufletul; există lumină care luminează sufletul; există pâine şi mâncare, care întăresc sufletul; există băutură, cu care el se răcoreşte; există casă, în care el se adăposteşte; există dulceaţă, cu care el se îndulceşte; există îmbrăcăminte, cu care el se acoperă, ş.a.m.d. Pentru suflet numai Dumnezeu este lumina, viaţa mâncarea, băutura, întărirea, răcorirea, mângâierea, desfătarea, bucuria, odihna, pacea, bogăţia, cinstea, slava şi toată fericirea. Fără Dumnezeu şi în afara lui Dumnezeu sufletul nu poate trăi, nu se poate odihni, nu poate fi fericit. „Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el! (1 Ioan 4, 16).

Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească din lume adunată, traducere de rasofora Domnica Ţalea, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2008, p. 482-483.