Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CĂLDURA

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că de la căldură unele lucruri se înmoaie şi se topesc – cum ar fi ceara, untura, untul şi celelalte asemenea –, pe când altele se întăresc sau se usucă – cum se întâmplă cu lutul, lemnul, iarba şi aşa mai departe. În acest chip, felurimea lucrărilor ce se petrec din pricina căldurii ţine de acele lucruri care o primesc, şi nu de căldură în sine, căci ea pe toate deopotrivă le încălzeşte, atât pe unele, cât şi pe celelalte. Asemenea şi oamenii: prin căldura bunătăţii şi a îndelungii răbdări a Domnului, unii se înmoaie, se încălzesc, se umilesc şi se smeresc întru pocăinţă şi întru „întristarea cea după Dumnezeu” (2 Corinteni 7, 10), iar alţii se învârtoşează şi tot mai mult se întăresc în cele rele. Către aceştia Apostolul grăieşte aşa: „O, omule! Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te duce la pocăinţă? Dar după învârtoşarea ta şi după inima ta nepocăită îţi aduni mânie în ziua mâniei şi a descoperirii dreptei Judecăţi a lui Dumnezeu” (Romani 2, 1, 4-5). O astfel de felurime a lucrării ce se petrece în inimi nu este izvodită de bunătatea lui Dumnezeu, ci de inima omenească ce se foloseşte întru cele rele de blândeţea Domnului şi nu voieşte a se căi, pe când bunătatea Sa pe toţi deopotrivă îi îndeamnă spre pocăinţă. Astfel s-a învârtoşat şi Faraon care, deşi a văzut atâtea minuni făcute de Dumnezeu, tot nu s-a îndreptat, ci a pierit. Asemenea se împietresc şi astăzi mulţi – cei care-şi lasă pocăinţa de pe-o zi pe alta –, însă moartea îi răpeşte atunci când ei nu se aşteaptă şi îi trimite în veacul celălalt fără nădejdea mântuirii. Din aceasta înveţi, creştine, să nu amâni pocăinţa ta, ci sculându-te, îndată să te îndreptezi şi să te căieşti, urmând îndemnul Sfântului Duh: „Astăzi de veţi auzi glasul Lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre” (Psalmul 94, 7-8). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 106.