Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CALUL NEÎMBLÂNZIT

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că un cal înverşunat şi neîmblânzit, ca să se facă bun pentru toată lucrarea şi trebuinţa, este învăţat, înfrânat şi smerit în felurite chipuri de către stăpânul său şi aşa, încetul cu încetul, el leapădă înverşunarea sa firească şi ajunge să fie blând şi folositor pentru stăpânul său în orice muncă. Prin firea sa, tot omul este întocmai ca un cal îndârjit, înverşunat, neîmblânzit şi foarte nepotrivit pentru a sluji Domnului Dumnezeului său, întrucât năzuieşte şi caută să facă voia lui şi a lumii, şi nu pe cea a Domnului Dumnezeului său, căci s-a stricat peste măsură după căderea lui Adam. O, cât de multă învăţătură, înfrânare şi îmblânzire îi este de trebuinţă omului pentru a lepăda înverşunarea, învârtoşarea şi turbarea firii şi a se face astfel vrednic spre a intra în slujirea Domnului Dumnezeului său! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 204.