Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FEREASTRA MURDARĂ

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că fereastra murdară sau afumată nu lasă lumina cea firească să treacă prin ea. Asemenea şi sufletul omenesc pângărit şi întinat de patimi nu poate primi în sine lumina harului lui Dumnezeu atâta vreme cât se găseşte în păcătuire. Păcatele sunt întocmai ca o negură întunecoasă, ca şi o stavilă care nu îngăduie luminii lui Dumnezeu să ajungă în suflet şi care îl desparte pe acesta de Domnul, după cum zice Prorocul: „Greşalele voastre vă despart de Dumnezeu şi din pricina păcatelor voastre Şi-a întors El faţa de la voi” (Isaia 59, 2). Sticla, de îndată ce va prinde a se curăţi, va începe a îngădui luminii să pătrundă în ea şi cu cât se va face mai curată, cu atât mai multă lumină va trece prin ea. Asemenea se face şi cu sufletul omului: de îndată ce se va întoarce din păcătuire către Dumnezeu şi va începe a se căi şi a-şi curăţa păcatele prin pocăinţă şi prin credinţa cea întru Hristos, el va fi luminat de harul Domnului; şi cu cât se va căi acela mai sârguincios, cu atât mai mult se va lumina. Aceasta ne povăţuieşte să ne întoarcem la Dumnezeu şi să ne pocăim, dacă voim să dobândim milostivirea Lui. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 107.