Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FIREA NECUVÂNTĂTOARE

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus oferit din data de 12 martie 2016

Cât de lămurit se arată înţelepciunea lui Dumnezeu în conservarea firii necuvântătoare! Cât de înţelept le-a rânduit pe toate şi le-a asigurat perpetuarea! Care dintre animale ar putea să-şi asigure perpetuarea în condiţiile în care nu ar avea un instinct înnăscut, care să se manifeste de-a lungul etapelor vieţii sale? Nici unul, desigur, pentru că ar fi nimicite odată cu apariţia lor, întrucât nu au capacitatea de a învăţa şi de a se educa unele pe altele din cauză că le lipsesc raţiunea şi timpul necesar şi din cauză că organele corpului lor sunt incapabile de a face aşa ceva şi, totodată, din cauza lipsei mijloacelor de educare. Prin urmare, animalele aveau nevoie de o înţelepciune înnăscută şi Dumnezeu le-a dăruit-o. În consecinţă, animalele sunt iraţionale şi nu sunt înzestrate cu o putere intelectuală care să le dicteze actele lor pline de înţelepciune. Aşadar, numai omul este fiinţă raţională, pentru că înţelepciunea sa este nelimitată şi are întregul univers ca obiect de studiu, dezvoltându-se şi progresând prin puterea şi activitatea sa. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 60-61.