Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MATURITATEA

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2016

Vârsta maturităţii face ca duhul, geniul, inteligenţa, profunzimea de spirit şi cugetul înalt să se arate în toată splendoarea lor. Capacităţile cognitivă, volitivă, afectivă, aceste trei puteri ale sufletului raţional al omului domină universul material printr-o activitate neobişnuită şi nemaiîntâlnită. Cel care-şi îndreaptă privirea nu spre mecanismul somatic, ci spre rezultatele activităţilor spiritului, se va convinge că un mare spirit străin de materie sălăşluieşte în trup şi că o putere străină veghează asupra lui. Iată că dintr-o privire pune popoare în mişcare şi cu o vorbă, cu un singur cuvânt răscoleşte întreaga lume şi pământul se cutremură sub paşii săi. Voinţa sa, puternică asemenea celei dumnezeieşti, dorurile sale, nemărginite, asemenea celor ale unei fiinţe pururea-fiitoare, iar voile sale, veşnice. Atitudinea aleasă şi nobilă se bucură de atâta strălucire, încât impune respect tuturor celorlalte creaturi. Toate i se supun şi se pleacă la picioarele sale. Cele mai sălbatice fiare se pleacă în faţa sa; mai degrabă de bunăvoie decât din constrângere s-au supus, pentru că Dumnezeu i le-a pus pe toate la picioare, şi turmele de oi şi toate turmele de boi, până şi fiarele câmpului, şi păsările cerului, şi peştii mărilor; şi a sădit în ele dispoziţia de a i se supune, la fel cum a sădit în om, ca într-o fiinţă conducătoare, conştiinţa superiorităţii şi a stăpânirii.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 20-21.