Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

OM NOU

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Dacă ar fi cu putinţă să vedem dinamismul şi elanul intelectual al minţii unui copil, care deja gângureşte, am fi uimiţi de energia, de mulţimea impresiilor şi de toată activitatea puterilor sale spirituale. Omul caută să se desprindă de materie şi să se ridice la înălţimea duhurilor spre care este purtat printr-un impuls înnăscut. Apogeul vârstei copilăriei se manifestă ca principiu al unităţii armonioase dintre duh şi materie şi este o minune a creaţiei, pe care numai cei orbi n-o pot vedea; până şi numai simpla ei contemplare poate să alunge orice îndoială şi să ne arate soluţia la problema noastră. Sunt cu adevărat îngeri în trup hărăziţi Împărăţiei cerurilor. Cel ce tăgăduieşte acest lucru şi-a pierdut deja sufletul raţional şi a ajuns în rândul vieţuitoarelor necuvântătoare.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 18.