Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

OMUL ADEVĂRAT

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Omul adevărat a primit o lege scrisă în inima sa şi aceasta este voinţa dumnezeiască, cu care este dator să-şi identifice voia, rânduindu-şi gândurile, cugetele, faptele şi actele; cea mai mică abatere duce la protestul ei; pentru a împlini legea cu minuţiozitate este dator să o cunoască deplin, să aibă conştiinţa desăvârşită a duhului său, să aibă conştiinţă de sine şi cunoştinţa adevărată a Dătătorului Legii. Lipsa lor duce conştiinţa în rătăcire, din cauza judecăţii greşite, şi dă naştere unei conştiinţe rătăcite din care provin atât de multe lucruri ce se împotrivesc legii divine. Conştiinţa e una, simplă şi bună, şi numai omul are conştiinţă: aceasta îl călăuzeşte spre paza legii dumnezeieşti, îl desăvârşeşte şi-l arată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu pe pământ.

Cât de nobil a fost creat omul! Cât de mult i-a nimicit păcatul capacităţile, iar ignoranţa l-a umilit! Dar lucrurile nu stau aşa! Omul a fost plăsmuit nobil şi trebuie să rămână nobil. Şi ce dacă unii s-au pervertit cu totul? Şi ce dacă unii şi-au dispreţuit originea nobilă? Oare nu îi contrazice pe aceştia [însăşi] existenţa omului? Oare nu spiritul său le dă pe faţă greşeala? Oare nu-l recunoaşte întreaga creaţie ca pe o fiinţă sublimă şi oare nu i se supune? Da, omul este o făptură sublimă şi nimic nu se poate compara cu el.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 131.