Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

OMUL ÎN FAŢA MORŢII

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Omul, moartea şi nimicirea sunt noţiuni contrare şi ireconciliabile. Căci cum ar fi posibil ca cel care şi-a cheltuit viaţa cu perspectiva nemuririi să moară pierzându-se definitiv? Cum să nu trăiască decât foarte puţin acela ale cărui fapte sunt vrednice de nemurire şi care şi-a imortalizat numele? Cum poate muri cel care a creat ideea de nemurire? Nu! Un glas tainic din cer care vorbeşte în inimile oamenilor le dă garanţia nemuririi, a nemuririi în vederea căreia ei lucrează. Prin întreaga sa vieţuire, omul caută viaţa veşnică; viaţa aceasta vremelnică e un popas de scurtă durată în raport cu viaţa duhovnicească a omului şi cu pretenţiile spiritului său.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 269.