Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PUTEREA GÂNDULUI

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Ştii din viaţă că gândul poate să se înalţe de oriunde, că nici un fel de ziduri nu-i pot aţine zborul. Într-o clipită poate să se avânte din odaia în care te afli, să zboare pe deasupra norilor, dintr-o parte a lumii într-alta, dintr-un oraş într-altul, dintr-o ţară într-alta. Iar sufletul, acest nucleu gânditor, este chip al lui Dumnezeu, minusculă icoană a nemărginitului Duh al lui Dumnezeu. Dacă gândul nu-ţi poate fi oprit între patru pereţi, nu-l stinghereşte nici spaţiul, nici timpul, cine sau ce l-ar putea opri pe Dumnezeu, Cel care a creat toate câte sunt? Ar putea oare să-I stea în cale pereţii, să-I impună limite spaţiul şi timpul, oricât ar fi ele de infinite, după măsura noastră omenească? Stăpânirea Sa se întinde peste tot locul! Ochiul Său vede tot şi pe toţi. Pe cei ce se ascund în locuri tainice – în creierul munţilor sau în cetăţi inaccesibile – El îi vede ca-n palmă. Uneori Domnul îşi ascunde faţa de la tine, de parcă ar vrea să te lase în beznă sufletească, să te chinui în ea, ca să nu uiţi niciodată lumina lui Dumnezeu, cea prin care şi sufletul tău viază şi că dacă Dumnezeu îşi va întoarce faţa de la tine şi îl va lua de la tine pe Duhul Sfânt, atunci vei rămâne definitiv în bezna iadului, în chinurile iadului, şi vei cunoaşte, fie şi într-o mică măsură, ce va însemna cândva pentru tine iadul. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 91.