Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PUTINŢELE SUFLETULUI

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Orice fiinţă care poate primi de la Dumnezeu ceva deţine şi capacitatea de a recepta acel lucru şi de a-L înţelege pe Dumnezeu şi Revelaţia Sa dumnezeiască; omul, neputând primi de nicăieri altundeva ideea de Revelaţie, a primit-o şi o are de la Dumnezeu, deci este înzestrat cu capacitatea de a recepta, de a-L înţelege pe Dumnezeu şi este dăruit cu un spirit care intră în relaţie cu Dumnezeu, Cel Care Se revelează; aşadar, omul nu este o materie neînsufleţită şi lipsită de intelect, ci o fiinţă cu suflet şi minte, capabilă să primească Revelaţia dumnezeiască; şi fiind astfel, e necesar să aibă suflet nemuritor, ca unul ce intră în relaţie cu Dumnezeu, este învăţat şi înţelepţit de El în vederea desăvârşirii sale, care ar fi inutilă fără nemurire; prin urmare, omul are suflet nemuritor.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 264.