Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

RUGĂCIUNILE DE ÎMPĂRTĂŞIRE

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Unii consideră că dacă vor zice toate rugăciunile rânduite înainte de împărtăşire vor căpăta de la Dumnezeu bună sporire şi iertare de păcate, socotind că nu mai este nevoie să se pregătească într-alt chip, îndreptându-şi inima spre Dumnezeu, pentru îmbunătăţirea celor dinlăuntrul lor; aşa interpretează ei rânduiala de dinainte de împărtăşire. Cine vine la Sfânta Cuminecătură trebuie să aibă în vedere înainte de toate îndreptarea inimii, pregătirea ei pentru primirea sfintelor Taine. Caută să vezi, îţi este oare inima statornicită în adevăr, din mila lui Dumnezeu; este ea gata să primească Mirele? Atunci dă slavă Domnului, chiar dacă n-ai dus până la capăt rugăciunile de dinainte de împărtăşire. „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere” (1 Corinteni 4, 20). Bine este să dai ascultare în toate Maicii Biserici, dar cu înţelepciune, şi, de este cu putinţă, nu cu multe rugăciuni, ci punând mult în ele. „Nu toţi pricep cuvântul acesta, ci aceia cărora le este dat” (Matei 19, 11). Dacă îţi dai seama că, zicând o rugăciune lungă, nu eşti în stare să o susţii cu duh fierbinte, mai bine fă una scurtă, dar cu ardoare. Adu-ţi aminte că un singur cuvânt al vameşului, pornit dintr-o inimă fierbinte, l-a făcut să fie drept înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu caută la mulţimea cuvintelor, ci la starea inimii. Principalul este să ai credinţă vie în inimă şi să te căieşti de păcate cu ardoare. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 492.