Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ŞTIINŢA

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Ştiinţa este creaţia şi avuţia intelectului uman; acesta, îmboldit de o curiozitate înnăscută faţă de iubirea de cunoaştere, cercetează şi observă toate obiectele care-i cad sub simţuri cu dorinţa de a le cunoaşte şi a clasifica trăsăturile specifice. Mulţimea şi varietatea cunoştinţelor dobândite îl constrâng să le împartă în omogene sau eterogene şi să le aşeze într-o ierarhie, ca prin intermediul unui spirit intuitiv să conceapă uşor ideea generală şi să-şi desăvârşească noţiunile acumulate. Prin intermediul împărţirii în clase şi genuri se ajunge la aflarea adevărului, a cărui cultivare este scopul ştiinţei, şi la cunoaşterea amănunţită şi corespunzătoare a fiinţelor aşa cum sunt. Ştiinţa se raportează la domeniul cognoscibilului, iar acesta se distinge ca general sau parţial; prin urmare, ştiinţa este generală sau parţială, pentru că omul prin intermediul unei minţi intuitive nu poate să analizeze individual părţile componente ale unor obiecte complexe.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 113-114.