Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CÂNTECUL FĂPTURII   Arhiepiscopul Iustinian Chira

Pe Adam Îngerii l-au învăţat să cânte. Toată creatura cântă. Cântă soarele şi luna, cântă stelele şi lumina. Întreg spaţiul răsună de o armonie sfântă, pe care urechea noastră nu o poate cuprinde. De o miraculoasă simfonie este plin tot universul. Pentru că în univers nu domneşte haosul, ci ordinea şi disciplina. Toate, cerul şi pământul, când ascultă de legile ...

LUMINA   Arhiepiscopul Iustinian Chira

Lumina este izvorul după care îmi însetează neîncetat sufletul, mai mult decât după orice. Lumină şi puritate, sfinţenie şi omenie – le învăţ, le iubesc, le doresc, le caut şi le găsesc: în gândul omului curat, în cuvântul tainic al cerului, în lumina firească a soarelui, în tremurul sfios al stelelor, în toate cele ce nu fac altceva decât să ...