Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CE SĂ MĂ FAC?   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Ce să mă fac cu păcatele mele? Nu ştiu; nu vede mintea mea cum m-aş putea spăla, cu ce m-aş putea curăţi. Dacă mi-ar trece prin cap să mă spăl cu valuri, nu mi-ar ajunge mările, râurile ar fi neîndestulătoare ca să mă cureţe. Dacă mă voi spăla cu sângele şi apa din coasta Fiului lui Dumnezeu, mă voi curăţi ...

CORABIA ÎNVIFORATĂ   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi pe mare o corabie care este înviforată de valuri şi se află în primejdie. Înţelege de aici că asemenea şi viaţa noastră se primejduieşte în marea acestei lumi, răvăşită de multe feluri de nevoi ca de nişte valuri. Şi prin aceasta te vei învăţa a te ruga şi a suspina adesea cu osârdie către Hristos, Cârmuitorul cel Preaînţelept, pentru ...

FIII LUMII   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Lumea a înnebunit în fiii săi. Aceştia păcătuiesc, se tulbură, se înviforează de valurile pe care le stârnesc singuri. Cât de mulţi dintre ei se învârt fără să afle tihnă, însă adună doar mărăcini pentru foc! Necredinţa îşi deschide gura cu îngâmfare, adevărul e mut şi tace. Nelegiuirea vorbeşte meşteşugit, pe când dreptatea se ascunde. Numai moartea îi face să ...

FRUMUSEŢEA   Sfântul Luca al Crimeei

De duhul unei forţe grandioase sunt pătrunse masivele montane învăluite de nori întunecaţi şi valurile oceanului bântuite de furtună, care năpădesc asupra stâncilor de pe ţărm. Duhul veşniciei şi al nemărginirii se revarsă în sufletele noastre de la miliardele de stele ale cerului nopţii. Câtă bucurie şi pace ne aduc culorile blânde ale răsăritului şi câmpiile şi lacurile învăluite de ...

MALUL MĂRII   Sfântul Ignatie Briancianinov

Cu cine poate fi asemănat un creştin care îndură suferinţele vieţii pământeşti cu o adevărată cugetare duhovnicească? El este aidoma unui călător care stă pe malul mării zbuciumate. Valurile cărunte se apropie înverşunate de picioarele drumeţului şi, izbindu-se de nisip, se împrăştie în stropi mărunţi la picioarele lui. Marea, certându-se cu viforul, urlă, înalţă valuri cât munţii, fierbe, clocoteşte. Valurile ...

NEÎNFRICAREA MINŢII   Sfântul Nectarie al Eghinei

Mintea omului caută să străbată mările, să păşească pe valurile oceanelor, urmăreşte să le cerceteze adâncurile, n-o descurajează marile obstacole ce-i apar în faţă, nici n-o împiedică să treacă la împlinirea planurilor sale; n-o sperie nici iniţiativa nepotrivită şi străină de firea sa, nici măruntaiele adâncurilor, nici mulţimea apelor, nici chiţii cei uriaşi ai mărilor; cu această dorinţă pretenţia sa ...

STATORNICIA   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Binecuvântată fie pomenirea Drepţilor, care au rămas neclintiţi! Aceştia nu s-au schimbat, ca luna, ci s-au asemănat soarelui, a cărui lumină este întotdeauna aceeaşi. Duhul lor nu s-a asemănat şiroaielor de ploaie, care ba sunt îmbelşugate, ba seacă fără de veste. Asupra Drepţilor s-au abătut valurile ispitelor de tot felul, însă ei n-au slăbit. Nici slava nu i-a făcut îngâmfaţi, nici ...

STATORNICIA CREDINŢEI   Sfântul Ioan din Kronstadt

Cum trebuie să creadă în Hristos cel ce nu-şi îngăduie nici o clipă să pună la îndoială cele spuse de Domnul în Sfânta Evanghelie şi cele cuprinse în învăţătura curatei Sale Mirese – Biserica? Se cuvine să adune în inimă o credinţă atât de puternică, încât, păstrându-şi libera voinţă, să nu se lase cuprins nici o clipă de prefăcătorie şi ...

VALURILE TURBATE   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Lumea este cu mult mai învolburată decât valurile turbate, şi păcatele o tulbură mai rău decât tulbură vântul marea. Uneori, când vânturile se ascund în tainiţele lor, apele mării sunt liniştite, însă în lume se tulbură necontenit valurile poftelor şi vântul înşelăciunii suflă în uşile judecătorilor ei. Aproape e însă ziua în care ea se va potoli... Fericit cel care ...