Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MEREU ÎNCEPUTUL   Compozitorul Arvo Pärt

Veşnicia înseamnă că este mereu început, că începutul dăinuie de-a pururi. Minunea creaţiei stă în nesfârşitul ei, în neîncetata ei naştere din nou. Este de-a pururi început. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

MIEZUL ÎNŢELEPCIUNII   Compozitorul Arvo Pärt

Pauza nu este un oarecare procedeu sau efect ce ţine de formă. Dincolo de pauză stă veşnicia. Este pâinea spre fiinţă care ne este de trebuinţă pentru a ne opri, pentru a cugeta, pentru a cântări cuvântul pe care l-am spus. Sau cuvântul pe care îl vom spune… pe care poate că nu trebuie să-l spunem. Şi aceasta este o ...

MUZICA E MEREU PREZENTĂ   Compozitorul Arvo Pärt

Tot ceea ce descoperim uimiţi în lume a existat dintotdeauna, cârmuindu-se după aceleaşi legi. Ceea ce este era aşa încă de mii de ani, cu mult înainte de Einstein şi de Newton. Tot astfel se petrece şi în muzică. Aici, acolo, muzica e mereu prezentă. Într-o zi vine cineva care o aude şi o scrie. Aşa. + + + + ...

MUZICA OMENEASCĂ   Compozitorul Arvo Pärt

Muzica noastră va ajunge într-o zi la sfârşit. Trebuie să trăim cu conştiinţa acestui fapt. Poate că va veni o clipă în care nici chiar cel mai mare artist nu va mai voi sau nu va mai avea ce să creeze. Şi poate că în acea clipă îşi va preţui şi mai mult creaţia, căci va fi trecut dincolo de ...

NU TOT CE SE FACE ÎN ARTĂ ESTE NECESAR   Compozitorul Arvo Pärt

Bjork: Îmi place foarte mult muzica dumneavoastră pentru că îi lăsaţi spaţiu ascultătorului. Poate să intre înlăuntrul ei şi să trăiască acolo. Pe când o mare parte a muzicii din ultimele secole îţi cere doar să stai şi să asculţi. Arvo Pärt: Poate e pentru că am nevoie de spaţiu pentru mine însumi. Chiar dacă sunt în plin lucru. Cred că ...

PAIUL ŞI BÂRNA   Compozitorul Arvo Pärt

Omul se poate învinui pe sineşi în fiece clipă. Pentru că acel noian de simţăminte, gânduri şi emoţii care clocoteşte înlăuntrul nostru e foarte puternic. Şi trebuie să cuget că este şi vina mea în toate acestea. Acest lucru poate fi tâlcuit cam aşa: dacă eu aş fi mai bun, atunci şi cele din jur ar fi mai bune. Trebuie ...

POLIFONIA IDEALĂ   Compozitorul Arvo Pärt

Polifonia ideală este rugăciunea neîncetată, rugăciunea lui Iisus. Acestui contrapunct „ideal” îi este cu putinţă, în toate şi pretutindeni, să creeze relaţii ideale. Este mai important şi mai necesar ca oricând să înţelegem aceste cuvinte. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

PUTEREA CUVÂNTULUI   Compozitorul Arvo Pärt

Cuvântul Scripturii este un cuvânt puternic. Cuvântul nostru este un cuvânt slab. Cuvântul nostru este un cuvânt sărac. Contează valoarea şi greutatea cuvântului, de oriunde ar veni el. Cu sunetul e oarecum la fel. Un sunet are putere, altul nu. Un sunet îi va convinge pe oameni, altul nu. La fel e şi cu un cuvânt, cu o limbă sau ...

REPERUL   Compozitorul Arvo Pärt

Putem să ne înşelăm, dar – e foarte important – trebuie să ne orientăm drept. Pentru aceasta avem nevoie ca reper de punctul cel mai îndepărtat; astfel, drumul nostru va fi drept. În schimb, dacă ţintim un punct foarte apropiat, cea mai mică greşeală ne va târî, în plan cosmic, la mii de kilometri de ţelul nostru. Nu e vina ...

RESPIRAŢIA   Compozitorul Arvo Pärt

Timpul, adică tăcerea, mă înconjoară atât de dens, că încep să-l aud. Înainte de a învia, trebuie să mori. Înainte de a vorbi, ar trebui poate să tăcem. E ca inspiraţia şi expiraţia. Nu poţi numai să inspiri, trebuie să şi expiri. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...