Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CUFUNDĂ-TE ÎN CLIPĂ   Compozitorul Arvo Pärt

Rămâi, cufundă-te în clipă, ţine-o cu hotărâre şi trăieşte în ea ca în veşnicie. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

CULORILE CURCUBEULUI   Compozitorul Arvo Pärt

Lumina albă conţine toate culorile. Noi nu le observăm. Numai prisma poate să le descompună şi să le facă să apară. Prisma aceasta ar putea fi sufletul ascultătorului. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

DINCOLO DE NEANT   Compozitorul Arvo Pärt

Fără frică de Dumnezeu, nu există muzică – nici activitate creatoare adevărată. Nevoia de a găsi ceva nou. Căutarea noului trecând prin nefiinţă. Fă-te un „nimic” înainte de toate. Căci dincolo de neant, ceva este. Se cuvine să creăm legătura cu acest ceva. Dar, mai întâi, trebuie să ne curăţim.  + + + + + + + + + + ...

DOI ŞI CU DOI   Compozitorul Arvo Pärt

Am înţeles că a venit vremea să mă scutur de poveri zadarnice, să nu mă mai zbat în propriile-mi minciuni, care erau ca o boală, ca o crampă. O adevărată revelaţie. Pricepeam deodată că doi şi cu doi fac patru. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

EXPERIENŢA DE VIAŢĂ   Compozitorul Arvo Pärt

Omul este mai mult decât o maşină oarecare sau un sac gol. În el, pe lângă toate celelalte, funcţionează mereu şi conştiinţa; ea îi trimite impulsuri. Dacă în jurul nostru şi înăuntru, în sânge, este mereu zgomot, atunci bineînţeles că nu mai ascultăm aceste impulsuri. Nu ştim cine suntem. Suntem târâţi de puhoiul unui râu de munte. Dar închipuiţi-vă că ...

EXPLOZIA   Compozitorul Arvo Pärt

Adevărul a fost rostit de multă vreme. Doar că ochii şi urechile noastre nesimţitoare şi îngreuiate au nevoie de o explozie. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

GÂNDUL POCĂINŢEI   Compozitorul Arvo Pärt

Omul, dacă se pocăieşte, de multe se eliberează. Iată, te duci la un prieten şi îi spui tot ce ai pe inimă şi deja îţi este mai uşor. Chiar şi pentru un lucru atât de mic. Dar trebuie să ne pocăim din temelie. Omul trebuie să se elibereze de această povară. Dacă mergeţi la un al treilea şi îi spuneţi ...

ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL   Compozitorul Arvo Pärt

Sfârşitul este întotdeauna. Orice clipă e sfârşitul. Iată, acum este sfârşitul. Peste cinci minute va fi sfârşitul. Mâine poate fi sfârşitul. Sfârşitul putea să fi fost încă ieri. Sfârşitul este cosmic. Mereu este începutul. Mereu. Şi sfârşitul este mereu. „EU SUNT ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL”. Şi aceasta, acest EU, este o însuşire. Nu oricine poate să spună: „Eu sunt Începutul şi ...

INFINIT DE MIC   Compozitorul Arvo Pärt

Adevărul constă în a merge până la infinit de mic. E ca şi căutarea unei mine – cercul devine tot mai strâmt. Dar trebuie să acţionăm cu prudenţă şi cu inteligenţă. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

MAŞINA GÂNDURILOR   Compozitorul Arvo Pärt

Un cuvânt al Părinţilor pustiei spune: „Părăseşte oraşul în care ai păcătuit”. Uneori, trebuie să oprim această maşină infernală care este în fiecare dintre noi, ca să putem merge mai departe. Dar când închidem uşile, nebunia se întoarce pe fereastră. Aceasta e tragedia vremii noastre. + + + + + + + + + + + + + + + + ...