Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

VEST ŞI EST   Sfântul Sofronie Saharov

Vesticii au pierdut credinţa şi au căzut într-o viaţă trupească, dar au o cultură chiar raţionalistă sau umanistă care îi ţine într-un anume nivel. Au coborât încet-încet, dar au, într-un mare grad, o politeţe care îi opreşte să cadă mult mai jos. Ortodocşii însă, atunci când îşi pierd credinţa, nu au o cultură umanistă care să-i ţină şi atunci merg ...

VESTIREA PRIMĂVERII   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi că primăvara ierburile răsar din pământ şi îşi desfac frunzele, florile şi roadele; şi pomii, de asemenea, încep să înverzească, să înflorească şi să rodească, deşi în timpul iernii în ei nu se întrezărea viaţa, păreau a fi neroditori şi aproape că nu se osebea un pom de altul. Primăvara este închipuirea Învierii morţilor. 1) Crede că aşa se ...

VIAŢA BIRUITOARE   Sfântul Nicolae Cabasila

Viaţa pe care ne-a adus-o Domnul, ne-a fost dată prin Sfintele Taine, cu ajutorul cărora noi ne facem părtaşi cu El prin moarte şi suferim împreună cu el, căci şi moartea numai aşa o putem înlătura. Pentru că, fără a ne fi botezat cu apă şi cu Duh Sfânt, nu putem intra în viaţă, iar fără a mânca Trupul Fiului ...

VIAŢA COTIDIANĂ   Arhiepiscopul Iustinian Chira

Uneori, când alunecăm în cotidian, firele de nisip ale problemelor zilnice ce ne frământă, deodată se ridică şi ne par munţi prăpăstioşi ce stau gata să ne înghită cu hăurile lor fără fund. Smulgându-ne şi ridicându-ne mai sus puţin de acolo, privind aceste probleme în lumina eternităţii, necazurile noastre se fac aşa de mărunte şi aştern pe faţa noastră un ...

VIAŢA ÎN HRISTOS   Sfântul Nicolae Cabasila

În ce priveşte viaţa noastră viitoare, ne va fi dat să o trăim ca nişte dumnezei în jurul marelui Dumnezeu, să devenim moşteni la aceleaşi bunuri ca şi El şi chiar să ajungem să stăpânim împărăţia Lui – bineînţeles, dacă nu cumva ne vom orbi de bunăvoie în restul vieţii pământeşti şi dacă nu vom spinteca cu mâinile proprii haina ...

VIAŢA ÎNFLORITOARE   Sfântul Nicolae Cabasila

Botezul este cel care ne dă însăşi fiinţa şi trăirea noastră întru Hristos, căci până nu primesc această taină, oamenii sunt morţi şi plini de stricăciune şi abia prin ea păşesc la viaţă. La rândul ei, Ungerea cu Sfântul Mir desăvârşeşte pe noul născut la viaţa Duhului, întărindu-i puterile de care are lipsă aici pe pământ. Iar Dumnezeiasca Împărtăşanie susţine această viaţă, ...

VIAŢA LA ŢARĂ   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Viaţa la ţară are mult adevăr. Viaţa oraşelor, şi mai ales a capitalelor, este departe de adevăr: toţi fac pe comedianţii. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

VIAŢA LUNGĂ   Sfântul Ioan din Kronstadt

De ce îi dă Dumnezeu omului viaţă lungă pe pământ? Ca să aibă timp să se pocăiască, să se cureţe de păcate şi de patimi şi pentru ca să-i pătrundă în inimă tot adevărul şi toată dragostea, prin educarea simţurilor, în raport cu binele şi cu răul. + + + + + + + + + + + + + + ...

VIAŢA NOASTRĂ   Sfântul Ioan din Kronstadt

Viaţa noastră, ce este ea oare? Arderea unei lumânări. Ajunge să sufle în ea Cel care a aprins-o ca să se stingă. Viaţa noastră, ce este ea oare? Drumul unui călător; odată ajuns la un anumit soroc, porţile i se deschid, îşi lasă hainele (trupul) şi toiagul de pelerin şi intră în casă. Viaţa noastră, ce este ea oare? Îndelungat ...

VIERMELE   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi un trandafir sau un măr frumoase pe dinafară, dar stricate pe dinăuntru de un vierme veninos, prin aceasta devenind pentru om nu doar nefolositoare, ci şi vătămătoare. Întocmai e şi fapta omenească: pe dinafară pare a fi bună, dar dacă izvorăşte dintr-o inimă ce se adapă din iubirea de sine, din trufie şi din mândrie, atunci nu-i foloseşte omului ...