Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

VINDECAREA   Sfântul Ioan din Kronstadt

Deoarece Dumnezeu este viaţă, iar bolile şi suferinţele sunt abatere de la viaţă, ne este de ajuns să sorbim o singură dată din Izvorul vieţii celei dintru început, să ne „atingem” de El, ca să ne vindecăm, fiindcă Mântuitorul, Care este tuturor viaţă, a vindecat şi vindecă prin simplă atingere. Acelaşi lucru se poate spune şi despre „vindecarea” unor „obiecte” ...

VINDECAREA SUFLETEASCĂ   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi că un om neputincios, care voieşte să se vindece, îi mărturiseşte şi îi arată doctorului boala sa şi-l roagă stăruitor să îl tămăduiască. Această întâmplare te învaţă că, de vreme ce voim şi noi să ne vindecăm de neputinţa noastră sufletească, trebuie să o mărturisim cu toată inima şi să I-o înfăţişăm lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Tămăduitorul sufletelor ...

VINOVĂŢIA ÎN PROCENTE   Sfântul Sofronie Saharov

Când ne rugăm mult, atunci înţelegem diferenţa dintre dobândirea cunoştinţelor din cărţi şi dobândirea cunoştinţelor din experienţa personală. Dacă într-o anume faptă noi suntem vinovaţi 5%, iar alţii sunt vinovaţi 95%, dacă noi ne îndreptăm vina noastră de 5%, atunci nu mai simţim vinovăţia celorlalţi. + + + + + + + + + + + + + + + ...

VINOVĂŢIA ÎN PROCENTE   Arhimandritul Zaharia Zaharou

Trebuie să învăţăm să ne vedem propria greşeală, când ajungem la vreo neînţelegere, de pildă. Îmi amintesc că o pereche a venit la Părintele Sofronie – erau certaţi – şi era limpede că unul era mai vinovat decât celălalt. Şi Părintele Sofronie a întrebat-o pe soţie: „Cât la sută crezi că eşti de vină?” A răspuns: „Doar cinci la sută. ...

VIOI ŞI VESEL   Sfântul Ioan din Kronstadt

Rugăciunea, întocmai ca aerul pentru trup, dă vigoare şi prospeţime sufletului. Te simţi în ea mai vioi şi mai vesel, ca şi cum ai fi făcut o plimbare la aer curat, mai vioi şi mai proaspăt atât fizic, cât şi spiritual. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

VIŢA DE VIE   Sfântul Vasile cel Mare

Rădăcina viţei de vie, mlădiţele de jur împrejur, pline de verdeaţă, se întind mult pe pământ; lăstarul, cârceii, agurida, strugurii. Ţi-i de ajuns să te uiţi la viţa de vie – numai să te uiţi cu pricepere la ea – ca să-ţi aducă aminte de firea ta. Îţi aminteşti negreşit de comparaţia făcută de Domnul! Domnul S-a numit pe Sine ...

VIZITA   Sfântul Ioan din Kronstadt

Când te duci în vizită, la vreo rudă sau la vreun prieten, nu te duce cu gândul să bei şi să mănânci bine acolo, ci pentru a purta o discuţie prietenească şi pentru ca prin acea discuţie afectuoasă, cu adevărat prietenească, să-ţi revigorezi sufletul apăsat prea mult de grijile vieţii şi pentru a vă mângâia unii pe alţii prin aceeaşi ...

VOINŢA ŞI DORINŢA   Sfântul Nectarie al Eghinei

Voia/voinţa în om este puterea care domneşte şi dirijează, pe când dorinţa e cea care ascultă şi slujeşte. Voia/voinţa ocupă în relaţie cu dorinţa o poziţie asemănătoare celei pe care o ocupă sufletul faţă de trup. Voia/voinţa este puterea activă a sufletului prin care acesta este reprezentat în activitatea sa raţională. Cel ce voieşte exprimă prin acest act pretenţia raţională ...

VORBE, VORBE, VORBE...   Sfântul Ioan din Kronstadt

Ne aflăm într-un cerc profan de discuţii. Vorbe, vorbe, vorbe... De cele mai multe ori goale, în care nu se suflă un cuvânt despre Dumnezeu – Tatăl nostru al tuturor –, despre dragostea pe care ne-o poartă, despre viaţa viitoare, răsplata cerească; de ce, oare? Pentru că oamenii se ruşinează să aducă vorba despre Dumnezeu. Dar ceea ce uimeşte mai ...

VREMEA POTRIVITĂ   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi că pentru toate este rânduită o vreme, după cum spune Ecclesiastul: „Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice mişcare de sub cer” (Ecclesiastul 3, 1). Păsările îşi fac cuiburi şi îşi scot puii la vremea potrivită; animalele se împerechează şi îşi nasc odraslele la vremea cuvenită; întocmai fac şi peştii la vremea rânduită; copacii şi ...