Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ACUL CU GĂMĂLIE

Părintele Ilie Cleopa   pro(a)dus oferit din data de 1 iunie 2013

Iarăşi, de mirare ne este faptul că numărul atomilor cuprinşi într-o gămălie de ac se ridică la cifra, ce nu se poate concepe, de 8 sextilioane (8 urmat de 21 de zerouri) şi dacă cineva ar voi să numere aceşti atomi, de ar număra câte un miliard pe secundă, i-ar trebui 250 de ani pentru a face această socoteală. Fraţii mei, nimeni din oameni sau din Îngeri nu poate cârmui aceste preaminunate şi nemărginite zidiri, decât numai Preaveşnicul şi Preaputernicul Dumnezeu, Care pe toate din nimic le-a făcut, după cum este scris: „El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit” (Psalm 148, 5). El pe toate din nimic le-a făcut şi tuturor legi le-a pus, precum şi tuturor le poartă de grijă, după cuvântul: „Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui” (Psalm 135, 25). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Părintele Ilie Cleopa, Opt cuvinte despre minunile lui Dumnezeu din zidiri, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1996, cap. 5: Minunile lui Dumnezeu din lumea vieţuitoarelor , p. 49-53.