Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

BAIA

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vedem că oamenii, întrând în baie, se spală de urâciunile şi murdăriile trupeşti şi ies din baie curaţi şi îmbrăcaţi în cămaşă albă. Tot aşa şi creştinii, intrând în baia Sfântului Botez, se spală de întinăciunea păcatelor, se curăţă şi se sfinţesc, se îmbracă cu haina prealuminoasă şi scumpă a dreptăţii lui Hristos ca şi cu o porfiră împărătească şi se fac fii ai Împăratului Ceresc şi moştenitorii Împărăţiei cereşti, şi ies de acolo curaţi, sfinţiţi, îndreptaţi, precum grăieşte spre mângâiere Apostolul: „Dar v-aţi spălat, dar v-aţi sfinţit, dar v-aţi îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6, 11). De aceea Sfântul Botez este numit de către Apostol „baia naşterii” (Tit 3, 5). Pentru că la Sfântul Botez ne naştem din nou, noi, cei ce pieriserăm, ne vom mântui şi ne vom înnoi, ne vom curăţa şi ne vom spăla, devenind „făptură nouă în Hristos” (2 Corinteni 5, 17). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească din lume adunată, traducere de rasofora Domnica Ţalea, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2008, p. 398.