Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

BOGĂŢIA ŞI SĂRĂCIA

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că un oarecare purtând o însemnată vrednicie ajunge mai apoi să fie om de rând, din bogat – sărac lipit pământului, din sănătos – neputincios, din om slobod ajunge a fi rob, ori din stăpân devine slugă. Preschimbările acestea ne arată desluşit că viaţa noastră pe pământ este nestatornică, deşartă, plină de nevoi şi jalnică, fiind semn că noi am fost făcuţi de Ziditorul nostru nu pentru o astfel de viaţă, ci pentru o alta care e mai bună şi plină de fericire. Iar prin acestea ne învăţăm şi parcă ne încredinţăm că ni se cuvine a căuta viaţa cea nestrămutată şi preafericită. Aşa stând lucrurile, ar trebui nu doar să nu cârtim, după cum este voia trupului nostru celui orb, ci să-I şi mulţumim cu prisosinţă lui Dumnezeu, chiar dacă nouă ni se pare cu totul nesuferit felul în care harul Său ne călăuzeşte, ne înduplecă a intra în viaţa cea de veci. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 71.