Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FERICITA ALERGARE

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 29 aprilie 2018

Când pentru întâia oară în copilărie întru cunoştinţa cugetului Te-am chemat, plinit-ai rugăciunea mea, şi sufletul mi-a fost înseninat de-o pace plină de cucernicie. Atunci am înţeles că Tu eşti bun şi fericiţi sunt cei ce-aleargă către Tine. Am început iară şi iară să Te chem; şi-acum spre Tine îmi îndrept strigarea:

Slavă Ţie, Celui Ce îmi împlineşti spre bine năzuinţele;

Slavă Ţie, Celui Ce veghezi asupră-mi zi şi noapte.

Slavă Ţie, Celui Ce vindeci durerile şi mâhnirile pricinuite de pierderi, prin tămăduitoarea trecere a timpului;

Slavă Ţie, cu Tine nici o pierdere nu e lipsită de nădejdea-ntru redobândire, Tu tuturor le dăruieşti viaţă-n veşnicie.

Slavă Ţie, Tu ai înzestrat cu nemurire tot ce-i înălţător şi plin de bunătate, Tu ne-ai făgăduit mult aşteptata întâlnire cu cei ce au murit.

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 132.