Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MATERIALISMUL

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2016

Teoriile materialiste care neagă nemurirea sufletului uman şi îl reduc la nefiinţă subminează existenţa şi supravieţuirea, progresul şi fericirea omului. Este respinsă menirea înaltă a omului, coborât la nivelul fiinţelor necuvântătoare, universul său spiritual este distrus, sentimentele nobile îşi pierd valoarea, morala, virtutea, adevărul şi întregul tezaur de cinste al virtuţilor rămân doar nişte cuvinte perimate, fără sens şi lipsite de orice semnificaţie. Evlavia, credinţa, cultul religios sunt socotite roade ale unui cuget obscurantist specific vremurilor trecute. Comuniunea este nimicită şi în locul ei este introdus individualismul, existenţa egoistă. Fiecare e împotriva tuturor şi cu toţii sunt duşmani unii altora. Pacea este alungată în munţi, iar în societatea umană se înfiripează războiul necruţător spre proclamarea dreptului celui mai puternic şi a tiranului de temut, groaznic şi însetat de sânge, care se desfată cu necazurile semenilor, ale căror sânge şi sudoare trebuie să adape pământul şi solul în care îşi înfig rădăcinile iubirea de plăceri şi patimile tiranice. Prezentul este totul pentru om, trecutul şi viitorul, inexistente; desfătarea de acum şi fericirea care decurge din ea sunt gândurile ce domină. + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 213-214.