Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

VÂRSTA MATURITĂŢII

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Vârsta aceasta e caracterizată de măreţie, frumuseţe, strălucire, autoritate, spirit activ, energie, curaj, cuget înalt, nevoia de fapte mari şi în general de mulţimea aceea de virtuţi, prin care omul se arată a fi cu adevărat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Odată cu această vârstă omul păşeşte pe calea unei etape deosebite, în care se desfăşoară viaţa sa duhovnicească şi se descoperă raţiunea apariţiei sale în lume. Vârsta aceasta naşte bărbaţi însemnaţi şi plini de slavă, îi vădeşte pe eroi semizei; ea împodobeşte veacurile cu frumuseţea nesfârşită a virtuţilor, a căror lumină de-a pururi puternică străbate adâncurile secolelor pentru a se arăta plină de slavă în generaţiile ce au să vină. Frumuseţea ei a umplut necontenit de entuziasm umanitatea.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 18-19.